Online kasina využívají různých domněnek a nedorozumění ohledně toho, jak funguje pravděpodobnost. Hráči si často myslí, že šance na výhru je vlastně vysoká, a pak se nestačí divit, když jim někdo předloží opravdový matematikou podložený výpočet.

Pravděpodobnost je zrádná, to vám potvrdí i každý student, který se s ní v matematice ve škole setkal. Selský rozum nám něco napovídá, ovšem výsledek je diametrálně odlišný.

Základem je návratnost pro kasino

Každé online kasino, například captain cooks casino si vytvoří automaty a další hry tak, aby nepřišlo na mizinu. V reálném světě existují i hazardní hry, které ovlivnit nejde. Třeba u rulety nemá kasino možnost zajistit, aby padla černá, pokud tedy nejde o nějakou speciálně upravenou ruletu. V online verzi to ovšem možné je. Buďte si jistí, že každá hra je naprogramována tak, aby bylo kasino ve výhodě.

Všechny hry mají svou určitou návratnost. Například návratnost 80 % znamená, že kasino si nechává 20 % všech peněz, jež do hry vloží hráči. Čím blíže je tedy toto číslo stovce, tím lépe pro hráče. Jenže celé to má jeden háček. Tyto hodnoty se běžný člověk z pochopitelných důvodů nedozví. Lidé by pak hráli jen výhodné hry.

Jaká je tedy pravděpodobnost výhry?

Nenechte se při svých úvahách ošálit. Běžné uvažování si ilustrujeme na příkladu rulety. Budeme uvažovat, že má 18 černých a 18 červených čísel, pro jednoduchost vynecháme nulu, která bývá zelená. Člověk by si tedy řekl, že když už pětkrát padla černá, tak teď vsadí na červenou a musí uspět. Jenže ne. Nemůžete přece uvažovat pravděpodobnost jako ½ × ½ × ½ × ½ × ½ × ½ = 1/64. Výsledky na sebe navzájem nemají žádný vliv. I při šestém hodu, pokud předtím padla pětkrát černá, je pravděpodobnost padnutí další černé ½, což znamená 50% šanci.

A přesně na tomto triku jsou postavené hazardní hry. Podle selského rozumu je šance na výhru vysoká, a tím více lákavá. Skutečnost je ovšem jiná.