Obľúbené stránky a jeden z najznámejších portálov venujúcich sa filmu IMDB.com prichádza s online aplikáciou, ktorá načíta obsah stránok do mobilu a prináša všetkým údajom svoje originálne rozhranie prehľadné aj na malých prístrojoch. Každý fanúšik filmov tak má možnosť mať vo svojom filme novinky, prehľady, filmografie aj životopisy hercov. Treba brať do úvahy, že nejde o offline aplikáciu a nejaký ten internet k nej bude potrebný. Pre tých, čo majú internet a filmová téma je im blízka, to bude určite plus.

IMDB android

Aplikácia je riešená v tmavších farbách s príjemným a prehľadným ovládaním. K dispozícií je okrem informácií a fotografií aj video a možnosť ich priameho prehrávania. Každý má tak možnosť maximálnej filmovej informovanosti.

Posledná verzia: september 2013
Download: Google Play