Cloudy jsou budoucnost. Na tuto frázi narážíme často, přesto jde obvykle tak trochu bokem skutečných firemních aktivit a probíhajících procesů. Standardní IT struktury ve společnostech přitom zrychlenému vývoji moderních technologií přestávají stačit, nehledě na legislativní požadavky související s ochranou dat. Jde o efektivnost, dostupnost a bezpečnost. To jsou tři synonyma pro cloud, potažmo datové úložiště, pokud jsou v režii spolehlivého dodavatele služeb.

Cloud – co to vlastně je?

V obecném pojetí se pojmem cloud myslí jakákoliv vzdálená služba poskytovaná přes internet. Z angličtiny se dá přeložit jako „oblak“. Pojem vychází ze schematických nákresů internetové komunikace, propojení serverů, databází a IT zařízení.

V nejjednodušším podání může být cloudem datové úložiště, v tom složitějším jde například o Sugar CRM systém, systém pro řízení vztahu ze zákazníky poskytovaný jako služba na dálku.

Datové úložiště

Obrovské množství dat klade vysoké nároky na IT infrastrukturu, její kapacity i bezpečnost. Zajistit funkční datové úložiště tak, aby se s daty dalo optimálně pracovat a současně byla chráněna, je pro jedinou společnost velký problém. Pro malou společnost s omezenými zdroji to může být problém ve vlastní režii neřešitelný.

Cloud jako externí datové úložiště je tou nejsnazší a nejvýhodnější cestou, jak data spravovat. Externí dodavatel služeb, specializovaný na cloudy, dokáže za rozumný měsíční poplatek garantovat vysokou dostupnost. Samozřejmostí je také maximální bezpečnost dat, v souladu s GDPR a legislativou ČR.

Sugar CRM systém

Sugar CRM systém nabízí mnoho užitečných funkcionalit, při vysoké variabilitě. Přitom je maximálně jednoduchý a intuitivní. Uživatelé jsou z tohoto systému nadšeni. Právě uživatelská přívětivost je pro Sugar CRM systém typická.

Systém byl navržen pro uživatele, kteří také oceňují dokonalou implementaci i údržbu systému. O tu se stará dodavatel služeb a cloudových řešení – AlgoCRM.

Contents