LCD displeje jsou v moderní době prakticky všudypřítomné. Kdo ale stojí za vynálezem jejich rozšíření a kdy se vlastně poprvé LCD displej objevil?

Kde se vzalo LCD

Ačkoli je masivní rozšíření LCD záležitostí novodobou, starou jen několik málo let, celý princip je překvapivě mnohem starší. Za počátek vývoje LCD můžeme označit už rok 1888. Právě tehdy rakouský botanik Friedrich Reinitzer experimentoval s látkou zvanou cholesterylbenzát. Tu extrahoval z mrkve. Badatel se ovšem zaobíral zcela jiným odvětvím, šlo mu o výzkum cholesterolu. Povšiml si, že látka je původně zakalená a dá se pročistit zahřátím. Ochlazením navíc zmodrá a dokáže krystalizovat. Objevil tak kapalné krystaly a už ve své době jeho pozorování vzbudilo značný ohlas.

Podstatnými milníky, jež jsou nesmazatelně zapsány v historii LCD, jsou rovněž jména tří chemiků Mettenheimera, Virchowa a Valentina. Lze je považovat za skutečné objevitele LCD, neboť při pokusech s myelinem zjistili, že světlo jím procházející vykazuje nezvyklé chování. George Friedel v roce 1922 dokázal popsat chování tekutých krystalů, dnes tak víme, že se jejich molekuly orientují podle směru elektrického pole. Richard Williams si společně se svým kolegou Georgem Heilmaierem připsal konstrukci prvního regulérního LCD displeje.

Moderní historie LCD

Vůbec první zařízení, která LCD displeje využívala, byly kalkulačky. První uvedla na trh v 70. letech společnost Sharp. Ačkoli se za několik desítek let technologické možnosti znatelně posunuly, LCD se v kalkulačkách používá stále. Kromě kalkulaček se ve stejné době začaly LCD displeje používat i v hodinkách. V 80. letech spektrum zařízení, v nichž našla uplatnění LCD technologie, doplnily i domácí videokamery. Za nejvýznamnější mezník moderní historie lze však pravděpodobně považovat první LCD displeje v mobilních telefonech. V současné době se bez LCD displeje neobejdou především notebooky. V nich dominují dvě technologie. Starší verzí je TN matrice, modernější pak IPS.

Nabídka LCD displejů u TME

LCD displeje si tak v elektronice našly své pevné místo. A stejně nepostradatelné jsou i v produktové nabídce společnosti Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. alias TME. Hlavní sídlo této značky se nachází ve městě Lodž. Ve středním Polsku jsou rovněž umístěny vysoce moderní distribuční sklady. Z potřeby vyhovět narůstající poptávce zároveň vzešla i potřeba logistické centrum rozšířit. To dalo vzniknout projektu Greenfield. Jeho budování bylo zahájeno v roce 2019. Aktuálně je možné expedovat v průměru 5000 zakázek za den. V budoucnu by to díky novému logistickému centru mělo být až dvojnásobek. Rovněž se předpokládá automatizace skladovacích procesů. K více než 150 zemím na celém světě tak v budoucnu přibudou i další. Cílem TME však není pouze rozšiřovat svou působnost, ale zachovat si s veškerými stávajícími odběrateli přátelské vazby založené především na vzájemné důvěře.

Contents